www.3859.net > 含德字的寓意好的诗句

含德字的寓意好的诗句

(唐)王良会 德星摇此夜,珥月满重城. 《和武相公中秋夜西蜀锦楼望月得清字》(唐)刘之 德优宸念远,礼备国姻崇. 《奉和太子纳妃太平公主出降》(唐)孙逖 德星常有会,相望在文昌.《 和韦兄(一作韦尚书)春日南亭宴兄弟(兄

顾我复我,出入腹我.欲报之德,昊天罔极.南山烈烈,飘风发发.《诗经》 以文常会友,唯德自成邻唐.祖咏<<清明宴司勋刘郎中别业>> 皇天无私阿兮,览民德焉错辅. 《离骚》 何圣人之一德,卒其异方:梅伯受醢,箕子详狂

德高望重,德才兼备,德艺双馨,德隆望重,

文正文:经纬天地曰文;道德博闻曰文;慈惠爱民曰文;愍民惠礼曰文;赐民爵位曰文;勤学好问曰文;博闻多见曰文;忠信接礼曰文;能定典礼曰文;经邦定誉曰文;敏而好学曰文;施而中礼曰文;修德来远曰文;刚柔相济曰文;修治班制曰

厚德载物 德高望重 丰功懿德 丰功茂德 丰功硕德 三从四德 二三其德 不以一眚掩大德 德艺双馨 感恩戴德 一德一心 以德报怨 同心同德 歌功颂德 德隆望尊 爱人以德 醉酒饱德 耆儒硕德 明德惟馨 年高德劭 德才兼备 功德圆满 果行育德 负德孤恩 才德兼备 讴功颂德 耆年硕德 为德不卒 一心一德 硕望宿德 塔尖上功德 公修公德,婆修婆德 厚德载福 度德量力 负德背义 德洋恩普 德尊望重 地丑德齐 积德累功 积德累仁 积德累善 积德裕后 积善成德 俭以养德 负德辜恩 败德辱行 大恩大德 德薄能鲜 仁义道德 耆德

1、德高望重[dé gāo wàng zhòng]:道德高尚,名望很大.2、德隆望尊[dé lóng wàng zūn]:犹言德高望重.3、年高德劭[nián gāo dé shào]:年纪大,品德好.4、德隆望重[dé lóng wàng zhòng]:犹言德高望重.5、年高德勋[nián gāo dé xūn]:年纪大而有德行.6、德才兼备[dé cái jiān bèi]:既有好的思想品质,又有工作的才干和能力.7、德薄才疏[dé bó cái shū]:品行和才能都很差.常作谦辞.8、德薄能鲜[dé bó néng xiǎn]:德行浅薄,才能不足(表示自谦的话).

德艺双馨

弟子问孔子:「人皆有兄弟,我独无.」孔子回答道:「德不孤,必有邻.」 这句话出自《论语》.所谓“德”,这里指的是有道德的人,“不孤”,就是不会感到孤单;就是说,有道德的人是不会感到孤单的.为什么呢?孔子说,这是因为“必有邻”.从字面上来理解,“邻”就是“邻居”.我们知道,在生活中邻里关系是人们接触最多、也是最为重要的人际关系之一,俗话说“远亲不如近邻”,亲近和谐的邻里关系,是幸福生活的一个重要条件;从这个角度来说,“邻”就可以引申成为邻居之间互相亲近的关系,所以“德不孤,必有邻”的意思就是说,有道德的人是不会孤单的,一定会有志同道合的人来和他相伴.

含德字的成语:〔 进德修业 〕修业:推广、扩大功业.提高道德修养;扩大功业建树. 〔 耆德硕老 〕盛德高年的人. 〔 才德兼备 〕才:才能.德:品德.备:具备.才能和品德都具备. 〔 道德文章 〕指思想品德和学识学问.〔 德薄能鲜 〕

德的词语有什么 :道德、品德、积德、医德、德性、缺德、私德、功德、美德、德政、德行、公德、师德、贤德、正德、德望、报德、德育、恩德、阴德、养德、巨德、德量、播德、食德、硕德、德、鸡德、共德、嘉德、文德、麟德、德守、齿德、德曜、内德、昭德、兴德、黄德、德器

网站地图

All rights reserved Powered by www.3859.net

copyright ©right 2010-2021。
www.3859.net内容来自网络,如有侵犯请联系客服。zhit325@qq.com