www.3859.net > 尽字的多音字组词语

尽字的多音字组词语

一、尽字的多音字组词有:1、尽jìn:尽兴、尽量、尽情、尽力、尽头、竭尽、尽职、耗尽、尽着、尽孝、尽然、自尽、穷尽、尽忠等.2、尽jǐn:尽量、尽管、尽先、尽让、尽自、尽多、尽早、尽快、尽可能、尽然有序等.二、尽字的基本释

jìn 尽力 jǐn 尽管

jìn((尽头)(尽兴)(尽力)(尽心尽力 ) jǐn(尽早)(尽快)(尽自)(尽北头

尽力

①[jìn] 用尽,尽头,取之不尽,用之不竭,尽兴、尽量、尽力、尽情、 竭尽、尽职、耗尽、尽着、无尽、尽责、尽心、自尽、尽忠、 尽然、罄尽、净尽、穷尽、尽数、大尽 意思是:1.完毕.2.达到极端.3.全部用出,竭力做到.4.都,全:~然

jìn用尽.说不尽.取之不尽 尽头.山穷水尽.尽情.自尽 尽心.尽力.尽瘁.尽职.尽忠.尽责.人尽其才.物尽其用 尽收眼底.尽释前嫌jǐn尽量.尽管.尽可能 尽快 尽先 尽自

jin 尽量 尽管 尽头 尽快 尽情 尽兴

尽管 jǐn guǎn尽量 jǐn liàng尽快 jǐn kuài尽情 jìn qíng尽力 jìn lì尽职 jìn zhí尽然 jìn rán尽兴 jìn xìng尽头 jìn tóu尽心 jìn xīn尽日 jìn rì尽瘁 jìn cuì尽孝 jìn xiào尽数 jìn shù尽性 jìn xìng尽致 jìn zhì尽忠 jìn zhōng尽节 jìn jié尽欢 jìn huān尽责 jìn zé尽意 jìn yì尽善 jìn shàn尽言 jìn yán尽是 jìn shì尽尽 jìn jìn尽皆 jìn jiē尽行 jìn xíng尽齿 jìn chǐ尽觞 jìn shāng尽哀 jìn āi

尽管 jǐn guǎn 尽量 jǐn liàng 鞠躬尽瘁 jū gōng jìn cuì 淋漓尽致 lín lí jìn zhì 殆尽 dài jìn 取之不尽,用之不竭 qǔ zhī bù jìn ,yòng zhī bù jié

[ jìn ]1.完毕:用~.说不~zhidao.取之不~.2.达到极端:~头.山穷水~.~情.自~(自杀).3.全部用出,竭力做到:~心.~力.~瘁.~职.专~忠.~责.人~其才.物~其用.4.都,全:~然.~是白的.~收眼底.~释前嫌.[ jǐn ]1.极,最:~底下.2.力求达到最大限度:~量(属liàng).~管.相关组词尽兴 尽头 尽量 尽情 尽力 竭尽 尽职 耗尽 尽着 尽管 尽孝 尽先自尽 尽让

网站地图

All rights reserved Powered by www.3859.net

copyright ©right 2010-2021。
www.3859.net内容来自网络,如有侵犯请联系客服。zhit325@qq.com