www.3859.net > 胎的形近字组词

胎的形近字组词

“胎”形近字组词:眙(yí )鹗眙、竦眙、愕眙、眙愕.贻(yí )贻误、贻害、贻爱、赠贻.跆(tái)跆籍、跆藉、跆跆、跆拳道.

恢的形近字 咴 huī,咴咴 诙,诙谐 huī ,灰

藉 部首:艹 五笔:ADIJ 笔画:17 jiè 1.垫在下面的东西. 2.衬垫:枕~. 3.同“借”. 4.抚慰:慰~. 5.含蓄:蕴~. 6.假设,假使:“公等遇雨,皆已失期,失期当斩.~第令毋斩,而戍死者固十六七”.jí 1.践踏,凌辱:“人皆~吾弟”.狼~

“帜”的形近字组词:帜(zhì)旗帜、易帜、徽帜、毒帜职(zhí)职务、尽职、辞职、官职织(zhí)交织、纺织、组织、织布炽(chì)炽烈、火炽、炽盛、丰炽积( jī )积极、积木、积累、累积枳(zhǐ)枳棘、枳首、枳道、枳壳轵(zhǐ)轵涂、轵里、轵道、轵识(shí )认识、识别、常识、见识识(zhì)标志、款识

胚胎的胚的形近字 肚,膀,胱,胸,腔 解析:形近字的搭配有一定的规律,并有各自的特点:(1)笔画相同,位置不同,如"人和入".(2)字形相近,笔形不同,如"己、已、巳".(3)字形相近,偏旁不同,如"读和续".(4)字形相近,笔画不同,如"木和本".(5)字形相近,读音相同,如"眯和咪".(6)字形相近,读音不同,如"胶和狡".(7)部首相同,位置不同,如"旯和旮".

鲸琼(qiong);jing:惊、、、/ 鳃、鱿、鲐猪赌、zhu:诸、渚;chu:褚、储、楮、鳄愕、腭、锷、谔哺浦、捕、晡(bu)、辅滤虑肚吐、杜矮倭(

亿万,回忆;编织,数遍;效率,郊外;诚实,城市 错误,可惜;低头,底部;钓鱼,铁钩;侯爷,时候 (答案不唯一)

五年级上册总复习资料 一、看拼音写词语 zhāo pi dān yōu jí qiè jù pà huán jìn zhī qù uān ù kǒn pà chōn zú lǐ yóu wū yán qí shí zhīchēn ǔ lì huán rào yú lè ǎn tàn zhōu yóu sī kǎo pǐn wèi piàn duàn hū lüè yì yì fān shì yōu fān piāo bó wéi

炒(炒菜) 踮(踮脚) 饿(饥饿) 惧(惧怕) 充(补充) 檐(房檐)沙(沙粒) 掂(掂量) 蛾(飞蛾) 俱(俱全) 允(允许) 瞻(瞻仰) 皱(皱纹) 碗(瓷碗) 酸(酸味) 柜(柜台) 访(访问) 偏(偏私)波(波纹) 婉(婉约) 酥(

延:诞,蜒 奄:掩,淹,俺, 彦:颜,谚 央:秧,映,殃, 扬,杨,汤,场,肠 羊:详细,样品,洋人,鲜,群 夭:袄 ,沃,跃,妖, 尧:饶,绕,浇,挠,烧 遥,摇,瑶,谣 舀:稻 蹈 也:弛,驰,他,她,施, 业:业 亚 页:顽,烦,

网站地图

All rights reserved Powered by www.3859.net

copyright ©right 2010-2021。
www.3859.net内容来自网络,如有侵犯请联系客服。zhit325@qq.com